Firma gdzie mozna oddac zuzyte tonery i tusze z drukarek

Zgodnie z Ustawą o Odpadach, Dz. U. nr 62, poz. 628 z 20.06.2001r. z późniejszymi zmianami, każdy właściciel podmiotu, który generuje swoją działalnością odpady, zobligowany jest do zapobiegania powstawania ich, ograniczania ich wielkości, umożliwiania odzysku zgodnego z normami ochrony środowiska oraz zapewnienia unieszkodliwienia w przypadku, kiedy nie ma możliwości przekazania ich do recyklingu. Zgodnie z tak ujętym rozporządzeniem, firma postanowiła wyjść naprzeciwko potrzebom klientów, dlatego posiadają zezwoleniem na odbiór i transport odpadów, jakie powstają w czasie eksploatowania drukarek oraz pozostałych sprzętów drukujących. Przede wszystkim zajmują się utylizacją materiałów eksploatacyjnych, takich jak np. m.in., puste tusze, za jakie klienci otrzymują gotówkę na miejscu. Sprawne tusze czy tonery, można także wysłać do nich pocztą, wówczas zapłatę dokonują za pomocą przelewu w ciągu 24h. Firma głównie stawia na ekologiczne rozwiązania. Modele, których nie nadają się do regeneracji, trafiają do specjalistycznych firm, zajmujących się utlizacją, z racji czego są w stanie wyszukać z nich przydatne jeszcze materiały. Pełnej utylizacji poddawane są jedynie te elementy, jakie są groźne dla środowiska naturalnego. Współpraca z nimi, to przede wszystkim pewność, że skupione przez nas puste tonery czy tusze zostaną potraktowane w ekologiczny sposób, adekwatnie z obowiązującym prawem. Środowisko naturalne, traktują z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Zdają sobie sprawę z tego, jak istotne są w dzisiejszych czasach ekologiczne przedsięwzięcia, które nie pozwalają na to, by nasze środowisko ulegało coraz większej degradacji. Powierzając nam zużyte przez siebie tonery czy tusze, Wszyscy możemy na tym nie tylko zyskać finansowo, ale dodatkowo cieszyć się świadomością dobrze podjętej decyzji, która powinna być obowiązkiem każdego obywatela.